Onze mensen

Onze mensen2019-11-28T19:55:57+01:00

Bij Atalmedial werken ruim 700 medewerkers.
In het laboratorium, op de bloedafnamepunten, bij mensen thuis, op de weg en op kantoor zetten wij ons dagelijks in om medische diagnostiek en trombosezorg te bieden op een toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte wijze. Hieronder vindt u meer informatie over onze raad van bestuur, raad van advies, raad van toezicht en staf laboratoriumgeneeskunde en medisch leider trombosezorg.

Raad van bestuur2023-05-01T11:01:41+02:00

Voorzitter raad van bestuur:
Mw. dr. C.J. (Claudia) Pronk-Admiraal, MBA

 

 

 

 

.

..

 

Raad van advies2023-09-08T09:28:52+02:00

Atalmedial heeft sinds 2011 een raad van advies. Deze raad vergadert drie tot vier keer per jaar en adviseert de raad van bestuur van Atalmedial over de inhoud en de kwaliteit van de dienstverlening. De raad van advies wordt gevormd door vertegenwoordigers van zowel de eerste als de tweede lijn.

Eerste lijn

 • dhr. Q. Morélis, huisarts te Amsterdam
 • dhr. R. van Geldre, huisarts te Oegstgeest
 • mw. M. Vergouwen, huisarts te Hoofddorp
 • dhr. A. Göbel, huisarts te Amstelveen
 • mw. I. Statius Muller, huisarts te Amsterdam
 • mw. M. Nods, huisarts te Amsterdam
 • dhr. G. Gerrit Boersma, huisarts te Haarlem

Tweede lijn

 • mw. T. Slok, kinderarts Spaarne Gasthuis
 • dhr. B. Gabreels, internist nefroloog Alrijne Ziekenhuis
 • dhr. A. Mozes, gynaecoloog Ziekenhuis Amstelland
 • mw. J. Judith Jonker, klinisch geriater Alrijne Ziekenhuis
Raad van toezicht2022-02-03T14:19:51+01:00

De raad van toezicht van Atalmedial houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie en het karakter van de stichting. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord bij het maken van keuzen door de raad van bestuur.

De leden van de raad van toezicht zijn:

 • Dhr. drs. W. van der Schoor, voorzitter
 • Mw. M.E. van der Zwan, MSc MBA, lid
 • Dhr. mr. drs. E.R. Honée, lid
 • Dhr. drs. J.P. van Beers, lid
Staf laboratoriumgeneeskunde en medisch leider trombosezorg2022-02-11T14:26:42+01:00

De staf Laboratoriumgeneeskunde en Medisch leider Trombosezorg heeft de professionele verantwoordelijkheid voor het laboratorium, de pre-analyse en de trombosezorg van Atalmedial. Alle werkzaamheden die plaatsvinden vanaf de indicatiestelling en de aanvraag van het onderzoek totdat de uitslag van het onderzoek bij de arts arriveert, vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de laboratoriumspecialist klinische chemie, arts-microbioloog of medisch leider trombosezorg. Wij stellen onze specialisten graag aan u voor.

Klinische chemie werkt met de volgende specialisten:

 • Drs. F.J.M. (Ferry) Bergkamp: klinisch chemicus
  (immunologie, allergie en hemato-oncologie)
 • Dr. B. (Bauke) de Boer: klinisch chemicus
  (bloedtransfusie en hemovigilantie, hematologie, hemostase en trombose, point-of-care testen en trials)
 • Dr. M.M. (Madelon) Buijs: klinisch chemicus
  (klinische chemie, immunochemie, endocrinologie, logistiek en fertiliteit)
 • Drs N.F. (Niek) Dirks: klinisch chemicus i.o.
 • Dr. J. (Jeannette) Gootjes: klinisch chemicus
  (point-of-care testen, bloedgassen, endocrinologie, diabeteszorg en trials)
 • Dr. A.R. (Anne-Margreet) de Jong: klinisch chemicus
  (chromatografie en pre-analyse)
 • Dr. J.H. (Jan Hendrik) Hooijberg: klinisch chemicus
  (routine chemie, point-of-care testen, kwaliteit)
 • Dr. J.A. (Jurgen) Kooren: klinisch chemicus
  (hematologie, moleculaire diagnostiek, eerstelijns diagnostiek (regio Amsterdam) en laboratoriumautomatisering & ICT)
 • Dr. M. (Monique) de Leeuw-Terwijn: klinisch chemicus
  (hematologie, allergie, immunologie , bloedtransfusie en hemovigilantie)
 • Drs. A. (Anja) Maag: klinisch chemicus i.o.
 • Dr. C.J. (Claudia) Pronk – Admiraal: klinisch chemicus
  (opleiding, kwaliteit, bedrijfsvoering, bloedtransfusie, stolling)
 • Drs. R.C. (Reni) Rotteveel: klinisch chemicus
  (routine chemie, point-of-care testen, kwaliteit)

Medische microbiologie werkt met de volgende specialisten:

 • Dr. A. (Ali) Al-Zubaidy: arts microbioloog
 • Dr. A. (Amoe) Baktash: arts microbioloog
 • Dr. A. (Anneke) Dijkmans: arts microbioloog
 • Dr. P.H.M. (Paul) Smits: medisch moleculair microbioloog
 • Dr. B. (Bas) Zwart: arts-microbioloog

De medisch leider van de afdeling trombosezorg:

 • Dhr. dr. M.C. (Melchior) Nierman, arts
Ga naar de bovenkant