Atalmedial stelt zich ten doel zorgverleners en patiënten medische diagnostiek te bieden op een toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte wijze, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Een goed functionerend kwaliteitssysteem is essentieel bij het streven naar een optimale dienstverlening aan aanvragers en patiënten/cliënten.

Het kwaliteitssysteem van Atalmedial is gebaseerd op de internationale normen ISO-15189 (Medische laboratoria – bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie) en ISO-22870 (Point of Care Testing/POCT). Deze accreditatie is van toepassing op het gehele laboratoriumpakket, de POCT en de Trombosezorg inclusief de pre-analyse verzorgd door de afnamedienst. Hiermee voldoet Atalmedial aan de internationale normen die gesteld worden aan de kwaliteit en professionaliteit van handelen binnen de medische laboratoria.

In het kader van deze accreditatie wordt Atalmedial jaarlijks gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie. Op deze wijze blijft de kwaliteit en professionaliteit binnen de organisatie onveranderd hoog.

Deze accreditatie bevestigt het beleid van Atalmedial om continu verbetering in de dienstverlening en de kwaliteit van zorg te bewerkstelligen samen met haar aanvragers en (samenwerkings)partners.

Raadpleeg de website van de Raad voor Accreditatie voor meer informatie en de gedetailleerde scope.

Hebt u vragen over uw privacy?

In de privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met het vastleggen van uw persoonsgegevens, de mogelijkheid van bezwaar, de rechten volgens de privacywetgeving en hoe u hierover contact met ons kunt opnemen