Ontstaansgeschiedenis

Vanaf 2012 was sprake van grote veranderingen in de markt voor laboratoriumdiagnostiek. De vergoedingen voor medische diagnostiek waren gedaald door de invoering van marktwerking. Daarnaast nam de vraag om gespecialiseerde diagnostiek en advies toe en was sprake steeds verdergaande gebruik van robots in laboratoria.

Vanuit de behoefte om beter om te kunnen gaan met dergelijke veranderingen in de markt en een blijvend hoge kwaliteit en werkgelegenheid te behouden, is Atalmedial op 27 juni 2012 ontstaan door de fusie van ATAL-mdc en Medial.
ATAL-mdc was in regio Amsterdam bekend dankzij hun huisartsenlaboratorium en trombosezorg. Medial, eveneens aanbieder van trombosezorg, had daarnaast een Klinisch chemisch laboratorium waarmee zij zowel de eerste als de tweede lijn bedienden in de regio’s Kennemerland, Haarlemmermeer, Bollenstreek en Leiden en omgeving.

Diagnostiek in de volle breedte en in een groot werkgebied

Per 1 maart 2018 heeft Atalmedial haar werkgebied uitgebreid met twee nieuwe regio’s: Flevoland en Amstelland. Tegelijkertijd is een nieuw, innovatief, gerobotiseerd centraal laboratorium in Amsterdam gebouwd. Dit centrale laboratorium vormt een belangrijke spil in de strategie van Atalmedial om door schaalvergroting hoogwaardige diagnostiek te leveren tegen de beste prijs. Het gehele productieproces van Atalmedial is, conform de strategie, nu klaar om in volle breedte diagnostiek aan te bieden.

De Reis van het Bloed

In onderstaande video is te zien hoe het traject eruit ziet van bloed dat is afgenomen door de afnamemedewerkers van Atalmedial.