In een constructieve samenwerking met ZHGA, de grootste V&V instelling in de regio Amstelland, is in januari dit jaar een nieuwe tweejarige dienstverleningsovereenkomst afgesloten en door de wederzijdse raden van bestuur ondertekend.

Beide partijen voeren structureel twee keer per jaar inhoudelijk overleg om de dienstverlening en diagnostiek nog beter op elkaar te laten afstemmen.

Wij wensen alle betrokken medewerkers van ZHGA en Atalmedial alle succes bij de diagnostische ondersteuning door Atalmedial aan ZHGA en danken ZHGA voor het in ons gestelde vertrouwen!

Namens de raad van bestuur,

Claudia Pronk en Peter Kamsteeg