Op verzoek van Arkin GGZ heeft onze klinisch chemicus Ferry Bergkamp op 1 december jl. een klinische les “Drugs of Abuse” gepresenteerd als webinar.
De meeste aandacht bij Atalmedial gaat uit naar waar wij groot in zijn geworden: bloedafname en laboratoriumdiagnostiek (uit bloed dus). Maar er is nog een discipline waar wij veel expertise aan boord hebben: urinescreening naar drugs, ook wel DOA-diagnostiek of Drugs Of Abuse genaamd.

Arkin GGZ, onze grootste GGZ-instelling met veel gespecialiseerde GGZ ‘merken’ en veel klinieken in de regio Groot-Amsterdam, is ook de grootste aanbieder van verslavingszorg in Amsterdam en is daardoor met afstand onze grootste aanvrager van urinescreening op drugs (DOA’s dus).

Vanuit één kliniek werd ons gevraagd om een “klinische les DOA’s” te geven. In samenwerking met de Commissie Somatiek van Arkin, een commissie waar Ferry en ondergetekende vier keer per jaar de gehele diagnostiek én klanttevredenheid mee bespreken, is besloten deze klinische les voor alle behandelaren van verslavingszorg binnen Arkin beschikbaar te stellen. En om al deze behandelaren in de gelegenheid te stellen deze les te volgen, is gekozen voor een webinar.

In een uur tijd is het Ferry gelukt om in 44 dia’s (!) de complexe diagnostiek én interpretatie van uitslagen van urinescreening op drugs, boeiend en leerzaam te presenteren voor maar liefst 64 Arkin verpleegkundigen, allen werkzaam in de verslavingszorg in Groot-Amsterdam.

Na deze presentatie was er een half uur gelegenheid voor de “Q & A” en hier werd goed gebruik van gemaakt. En via de chatfunctie werd Atalmedial meermaals bedankt. De presentatie is door dezelfde Commissie Somatiek van Arkin opgenomen, omdat lang niet alle vragen beantwoord konden worden en andere medewerkers van Arkin die niet bij dit webinar aanwezig konden zijn, door deze opname de presentatie ook kunnen volgen.

Deze klinische les als webinar was echt een succes en dus voor herhaling vatbaar. Daarnaast natuurlijk ook heel goed voor onze relatie met Arkin. En mocht je zelf interesse hebben om deze klinische les eens te bekijken, hierbij de link naar de presentatie: webinar Drugs of Abuse.

Ferry Bergkamp & Huib Kok