Arkin is één van de grootste aanbieders van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Niet alleen één van de grootste maar ook één van de meest gespecialiseerde aanbieders, variërend van Ouderenzorg, Gespecialiseerde GGZ, ambulante en klinische GGZ tot Verslavingszorg. 

Arkin biedt dit aanbod aan onder verschillende gespecialiseerde ‘merken’.  Zie voor een overzicht van deze specialismen: Arkin-specialismen.

Atalmedial en Arkin werken in de regio Groot-Amsterdam al jaren samen inzake bloedafname, monsterinname (urines) en laboratoriumdiagnostiek. Diagnostisch onderzoek variërend van regulier bloedonderzoek (bloedbeeld) tot medicijnspiegels (antidepressiva) tot urine screening naar drugs. 

Deze samenwerking is nu verstevigd en ook voor de toekomst geborgd in een driejarige dienstverleningsovereenkomst ingaande 1 oktober 2021 en eindigend op 30 september 2024. Partijen willen met deze samenwerking ook het digitaliseren van het aanvraag- een uitslagenproces versnellen.