Van patiënten krijgen we de vraag of, tijdens de coronaperiode, nog gewoon bloed wordt afgenomen door Atalmedial. Hieronder informeren wij u hierover.

Waar moet ik op letten bij mijn bezoek in verband met het coronavirus?

Op de verschillende afnamelocaties zijn maatregelen getroffen om het mogelijk te maken minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Bij iedere locatie staat op een poster vermeld hoeveel  mensen maximaal tegelijk in de wachtkamer mogen plaatsnemen. Dit kan betekenen dat u buiten moet wachten. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip.

Daarnaast zijn  – ten behoeve van uw en andermans veiligheid – de volgende huisregels belangrijk:

  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
  • Ga alleen de wachtkamer in, tenzij het noodzakelijk is dat er iemand bij u is
  • Er mag maximaal één patiënt per prikkamer naar binnen
  • Wij schudden geen handen
  • Kijk tijdens de bloedafname de andere kant op

Het inleveren van materiaal tijdens de coronaperiode

Vanwege het coronavirus zijn er in het proces om materiaal in te leveren een aantal aanpassingen gemaakt. Hieronder is te lezen welke aanpassingen dat zijn:

  • In het Alrijne Zorggroep, locatie Alphen aan den Rijn, kan de komende periode geen sperma ingeleverd worden voor een spermaonderzoek na vasectomie.

Huisbezoeken

Indien het voor u niet mogelijk is om naar een van onze locaties te komen voor bloedafname, kan door uw behandelend arts of verloskundige een huisbezoek worden aangevraagd. Een bloedafname aan huis kan alleen op medische indicatie van uw behandelend arts of verloskundige. Uw veiligheid en die van onze medewerkers is voor ons van groot belang. Merkt u dat u op de dag van het huisbezoek toch klachten heeft, stel dan de volgende vragen:

  • Heeft u koorts? of
  • Heeft u luchtwegklachten (hoesten en/of kortademigheid)? of
  • Heeft u recent ontstane buikklachten zoals misselijkheid, braken en/of diarree?

Als u één of meerdere van deze klachten heeft, neem dan telefonisch contact op met ons klantcontactcentrum op

T 088 0037 735 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur )

Heeft u algemene vragen over het coronavirus?

Er is een publieksinformatienummer T 0800 1351 waar u met vragen over het coronavirus terecht kunt. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar T +312 0205 1351.

Veel informatie is ook te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.