GGZ Rivierduinen is de grootste aanbieder van ambulante en klinische GGZ in de Duin- en Bollenstreek. In de zomer van 2020 is Rivierduinen een inkooptender gestart met een uitgebreid Programma van Eisen om een nieuwe keuze te kunnen maken voor één laboratorium voor alle klinische locaties. 

Meerdere aanbieders van diagnostiek zijn aangeschreven, maar in september vorig jaar is Atalmedial als beste aanbieder geselecteerd. Inmiddels is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend ingaande 1 februari 2021 met een contractduur van minimaal 3 jaar, waarbij Atalmedial verantwoordelijk is voor de dagelijkse bloedafname en de inname van andere lichaamsmonsters op alle klinische locaties en uiteraard de aanvragen en uitslagen van laboratoriumdiagnostiek. 

Vanzelfsprekend zijn wij blij met deze keuze. Niet in het minst omdat Atalmedial regionale en integrale diagnostiek nastreeft, waardoor onze rol in de ketenzorg van huisartspraktijken, de Alrijne ziekenhuizen en nu dus ook de regionale GGZ wordt bevestigd en verstevigd.

Vanaf deze plaats willen wij GGZ Rivierduinen bedanken voor het vertrouwen in Atalmedial en het partnership in de diverse werkgroepen en vervolgtrajecten. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking de komende jaren met ’zinnige en zuinige zorg’ als leidend beginsel bij beide partijen!

Huib Kok
Projectleider Atalmedial a.i.