Patiënttevredenheid
Goede service en afnamelocaties dicht bij huis vinden wij belangrijk bij Atalmedial. Kwaliteit en aandacht voor de patiënt staan hierbij voorop en daarom vinden wij het bij Atalmedial belangrijk dat u, onze patiënt, dat ook zo ervaart. Dit doen we door elke twee jaar de tevredenheid onder onze patiënten te meten met een patiënttevredenheidsonderzoek op een aantal geselecteerde afnamelocaties. De vragen in dit onderzoek gaan o.a. over de vriendelijkheid van onze medewerkers, informatievoorziening (voor én na de bloedafname), bereikbaarheid en wachttijden.

Tips en verbeterpunten
Het onderzoek bereikt helaas niet al onze patiënten. Heeft u geen vragenlijst ontvangen tijdens uw bezoek aan een van onze locaties en wilt u alsnog uw mening kwijt? Dan kunt u ons contactformulier invullen.

Wist u dat…
Voor een goede dienstverlening aan onze aanvragers en patiënten kwaliteit erg belangrijk is. Atalmedial is sinds 2015 geaccrediteerd op basis van de internationale normen: ISO-15189(Medische laboratoria – bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie) en ISO-22870 (Point of Care Testing/POCT) en gecertificeerd voor NEN 7510 (informatiebeveiliging). Dit betekent dat Atalmedial voldoet aan de internationale eisen die gesteld worden aan de kwaliteit en professionaliteit van handelen binnen de medische laboratoria. Deze accreditatie en certificering betekent tevens dat onze organisatie elk jaar opnieuw wordt gecontroleerd.