In de media is momenteel veel aandacht voor zogenaamde ‘bloedprikdieven’, die zeggen namens een apotheek, ziekenhuis, trombosedienst of bloedafnamedienst te komen. Zo zijn verschillende bejaarden in Utrecht onlangs beroofd van waardevolle spullen door mensen die zich voordoen als verpleegkundigen en ook écht bloed prikken bij de slachtoffers.

Helaas hebben mensen met slechte bedoelingen zich ook voorgedaan als medewerker van Atalmedial en zijn enkele personen het slachtoffer geworden van deze kwalijke praktijken, waarvan er een op de late avond heeft plaatsgevonden.

Met het oog op uw veiligheid willen wij u daarom informeren over de tijden waarop Atalmedial bloed komt prikken en hoe u een Atalmedial-medewerker kunt herkennen.

In de avond

  • Atalmedial komt NOOIT in de avonduren prikken.
  • Als iemand u in de avond benadert en zegt dat hij/zij van Atalmedial is, kan dit niet waar zijn.
  • Doe de deur niet open.
  • Ga er niet op in.
  • Meld dit incident bij de politie (0900 8844) en breng alstublieft Atalmedial op de eerstvolgende werkdag van dit incident op de hoogte (0800 0037735).

Overdag

  • Onze medewerkers komen tussen 08.00 uur en 16.00 uur en dragen bij huisbezoeken altijd zichtbaar hun pas van Atalmedial wanneer zij bij u aanbellen. Vraag hier gerust naar.
  • Als u twijfelt, doet u dan niet open. Bel in dat geval met telefoonnummer 088 0037735 om na te gaan of de betreffende medewerker inderdaad van Atalmedial komt.

Wij hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.