De onlangs voor 2020 door VGZ uitgevoerde aanbesteding voor de regio’s Amsterdam-Amstelland, Alphen/Leiden/Leiderdorp, Kennemerland en Flevoland heeft geen gevolgen voor de dienstverlening van Atalmedial in deze regio’s.

Wij hebben namelijk voor het jaar 2020 met alle zorgverzekeraars, waaronder dus ook VGZ, contracten voor het leveren van eerstelijns klinisch chemische en microbiologische diagnostiek en trombosezorg. Onze dienstverlening loopt derhalve in 2020 onveranderd door.

Zorgverleners kunnen de diagnostiek voor hun patiënten, ongeacht de zorgverzekeraar van de patiënt, door Atalmedial laten verrichten. De factuur wordt zoals gebruikelijk door de zorgverzekeraars betaald.

Onze dienstverlening in 2020

Wij vertrouwen erop onze relatie met al onze zorgverleners ook in 2020 voort te zetten. Daarbij zullen wij onze uiterste best blijven doen om voor al onze zorgverleners en hun patiënten goede diagnostische dienstverlening te verzorgen.

Vragen

In geval van vragen naar aanleiding van bovenstaande kunnen zorgverleners contact opnemen met onze afdeling accountmanagement; telefoonnummer 06 – 5235 2125; mailadres accountmanagement@atalmedial.nl