Onderzoeken

Onderzoeken2022-05-10T13:30:37+02:00

De Atalmedial-laboratoria onderzoeken lichaamsmateriaal zoals bloed, urine, ontlasting en weefsel. Dit gebeurt om de oorzaak van een klacht of ziekte vast te stellen of om de voortgang van een ziekte of genezingsproces te kunnen volgen. Voor (een deel van) de onderzoeken op het gebied van toxicologie en medicijnspiegels wordt samengewerkt met (regionale) partners.

U kunt bij Atalmedial terecht voor alle onderzoeken die worden beschreven op de website van de NVKC en op de website van het RIVM. Op deze websites kunt u meer uitleg vinden over veel van onze testen.

Informatiefolders

Voor bepaalde testen heeft Atalmedial speciale informatiefolders geschreven. Deze kunt u hieronder vinden.

  • Ze zijn gerubriceerd op basis van het lichaamsmateriaal (bloed, urine, ontlasting of sperma) waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd.
  • Niet alle onderzoeken kunnen op alle locaties worden uitgevoerd. In de informatiefolder staat aangegeven op welke locaties u terecht kunt.
  • Information with regard to sperm analysis is available in the folder “Sperm analysis
5-HIAA bepaling in urine2022-06-03T10:51:34+02:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “5-HIAA bepaling in urine

Bloedafname voor Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT*)2023-06-14T16:01:12+02:00

Introductie
Met de NIPT test (Niet Invasieve Prenatale Test)  kan in het bloed van de zwangere vrouw worden vastgesteld of een ongeboren kind het Down syndroom, Edwards syndroom of het Patau syndroom heeft. Atalmedial is geselecteerd als één van de bloedafname-organisaties in Nederland waar u terecht kan voor de bloedafname voor deze test, die sinds 1 april 2023 tot het landelijke pakket van prenatale screening behoort.

Locaties
Atalmedial voert de bloedafname voor de NIPT test uit op meerdere locaties. U kunt in het afsprakensysteem van Atalmedial een afspraak maken voor een NIPT test (afspraakreden: Zwangerschapsonderzoek NIPT).

Belangrijke informatie

  • Bloedafname voor NIPT kan uitsluitend plaatsvinden indien de verloskundige een digitaal orderformulier in het computersysteem “Peridos” zet.
  • Na het orderen krijgt u van de verloskundige een digitaal bevestigingsformulier met hierop het Peridos-onderzoeksnummer met streepjescode en een bevestigingsmail.
  • Zonder dit document kan en mag Atalmedial de bloedafname voor de NIPT niet uitvoeren.
  • Daarnaast dient u zich, net als bij alle overige bloedonderzoeken, te identificeren op onze bloedafnamelocaties met een geldig legitimatiebewijs.
  • De bloedmonsters voor de NIPT worden voor onderzoek verzonden naar het AmsterdamUMC (locatie VUmc). Voor meer informatie over de NIPT kunt u terecht op de website van het RIVM.
Bloedtransfusie2022-04-05T09:22:07+02:00
Cortisol in speeksel2022-04-05T09:16:53+02:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Cortisol in speeksel

Fructose-ademtest (H2-ademtest)2022-01-24T11:00:42+01:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Fructose-ademtest (H2-ademtest)

Glucosetolerantietest, ontbijtcurve, lunchcurve2021-11-30T15:24:17+01:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek ‘Glucosetolerantietest, ontbijtcurve, lunchcurve, dagcurve‘.

Histamine metabolieten in urine2022-04-11T15:36:46+02:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek ‘Histamine metabolieten in urine’.

Instructie thuisafname en verzending voor HbA1c-bepaling2022-04-05T09:25:39+02:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Instructie thuisafname en verzending voor HbA1c-bepaling

Lactose Tolerantie Test2022-01-24T11:02:59+01:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Lactose Tolerantie Test

Lactose-, lactulose- en glucose-ademtest (H2-ademtest)2023-05-02T08:56:52+02:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Lactose-, lactulose- en glucose-ademtest (H2-ademtest)

Click here for information regarding “Lactose, lactulose and glucose breath test (H2-breath test)

Onderzoek naar bloed in de ontlasting (iFOBT)2021-11-30T08:26:04+01:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Onderzoek naar bloed in de ontlasting (iFOBT)

Spermaonderzoek2023-06-02T11:31:31+02:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Spermaonderzoek

Click here for information regarding “Sperm analysis

Spermaonderzoek na vasectomie2023-06-26T14:27:54+02:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Spermaonderzoek na vasectomie

Urineonderzoek (dysmorfe erytrocyten)2023-09-13T12:06:09+02:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Urineonderzoek (dysmorfe erytrocyten)

Urineonderzoek: zo vult u de buis met urine2021-11-30T08:28:02+01:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Urineonderzoek: zo vult u de buis met urine

Verzamelen 24- uurs urine2023-09-13T12:09:32+02:00

Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Verzamelen 24- uurs urine

Ga naar de bovenkant