Wat neem ik mee naar mijn bezoek aan Atalmedial?

  • Het (aanvraag)formulier dat u van uw arts heeft gekregen
    • controleer of uw persoonlijke gegevens en verzekeringsgegevens correct op het aanvraagformulier staan vermeld. Eventuele onjuistheden kunt u doorgeven aan onze baliemedewerker of aan de medewerker van de afnamedienst.
    • Lees het aanvraagformulier goed. Het kan speciale instructies voor uw voorbereiding en informatie over waar u moet zijn bevatten
  • Uw geldige ID kaart, paspoort of rijbewijs of vreemdelingendocument.

Identificatie, BSN en privacy

In de gezondheidszorg is het burgerservicenummer (BSN) verplicht omdat zo de identiteit van de persoon aan wie zorg wordt verleend onomstotelijk vastgesteld kan worden. Dit is belangrijk bij het voorschrijven van geneesmiddelen, bij laboratoriumonderzoek en bij het uitwisselen van gegevens over patiënten door zorgverleners. Het BSN is een middel om de zorg die aan u geleverd wordt veiliger te maken.

Hoe wordt het BSN bij Atalmedial gebruikt?

Naast gegevens als uw naam, geboortedatum en adres wordt ook uw BSN opgenomen in onze administratie. Uw BSN is uniek en hoort alleen bij u. Het nummer verandert niet, ook niet als u verhuist u of wanneer uw naam wijzigt door bijvoorbeeld een huwelijk. Iedere keer als gegevens worden uitgewisseld, bijvoorbeeld tussen de apotheek en de trombosezorg, of tussen de behandelend arts en het laboratorium, wordt het BSN gebruikt om er zeker van te zijn dat het over ú gaat.

Overal in de zorg wordt hetzelfde BSN gebruikt. Dit voorkomt fouten bij het uitwisselen van gegevens en vermindert het risico op persoonsverwisseling. Voor het gebruik van het BSN in de gezondheidszorg gelden speciale wetten en regels. Dat is gedaan om uw privacy goed te bewaken. Zo is in de wet geregeld dat alleen zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw zorg, mogen beschikken over uw BSN. Indien gewenst kunt u via de website infoBSNzorg het overzicht bekijken van de zorgverleners die uw BSN hebben opgevraagd. Ook voor verdere vragen over het gebruik van BSN kunt u daar terecht.