Wie betaalt de rekening?

Indien u een naturapolis heeft, worden de kosten van het onderzoek rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gefactureerd. De kosten vallen wel onder uw eigen risico (indien u dit eigen risico nog niet hebt verbruikt) en kunnen dus via uw zorgverzekeraar worden doorbelast.

Om onderstaande redenen kan het zijn dat u zelf een factuur of kwitantie ontvangt:

  • u heeft een restitutiepolis;
  • uw gegevens op het aanvraagformulier zijn onjuist of onvolledig;
  • de kosten van het onderzoek zijn voor eigen rekening;
  • u wenst de verrichtingen contant te betalen.

Heeft u een rekening ontvangen omdat uw verzekeringsgegevens onjuist of onvolledig werden opgegeven, dan kunt u deze samen met een kopie van uw geldige verzekeringsbewijs terugsturen naar onze Financiële Administratie.

Atalmedial
T.a.v. Financiële Administratie
Postbus 69641
1060 CR Amsterdam

Inhoud factuur

In het kader van de privacy staan de verrichte onderzoeken in code op de factuur. Onze medewerkers geven inhoudelijk geen informatie over het onderzoek dat voor u is uitgevoerd. Het coderingssysteem dat wordt gehanteerd, is afdoende voor verzekeraars en medici. Bij twijfel over het door Atalmedial verrichte onderzoek (en dus over de juistheid van de rekening), kunt u contact opnemen met de aanvrager (uw arts/specialist) van het betreffende onderzoek.

Let op: voor laboratoriumonderzoeken worden zowel een ordertarief als de kosten van het onderzoek zelf in rekening gebracht. In sommige gevallen is vervolgonderzoek nodig.

Pinbetaling

Wilt u uw onderzoek direct ter plekke afrekenen? Geef dit duidelijk van tevoren aan onze medewerker door. U kunt alleen op de volgende afnamelocatie met een pinbetaling de rekening voldoen:

  • Amsterdam, (1061 AD) Jan Tooropstraat 138

Tarieven

De tarieven en vergoedingen kunnen verschillen per zorgverzekeraar. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over uw specifieke situatie. Atalmedial hanteert voor 2023 basistarieven zoals opgenomen in dit overzicht; met de meeste zorgverzekeraars zijn lagere tarieven afgesproken.