Onze mensen

Home/Over Atalmedial/Onze mensen
29 09, 2018

Staf laboratoriumgeneeskunde en medisch leider trombosezorg

2022-02-11T14:26:42+01:0029 september 2018|

De staf Laboratoriumgeneeskunde en Medisch leider Trombosezorg heeft de professionele verantwoordelijkheid voor het laboratorium, de pre-analyse en de trombosezorg van Atalmedial. Alle werkzaamheden die plaatsvinden vanaf de indicatiestelling en de aanvraag van het onderzoek totdat de uitslag van het onderzoek bij de arts arriveert, vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de laboratoriumspecialist klinische chemie, arts-microbioloog of medisch leider trombosezorg. Wij stellen onze specialisten graag aan u voor. Klinische chemie werkt met de volgende specialisten: Drs. F.J.M. (Ferry) Bergkamp: klinisch chemicus (immunologie, allergie en hemato-oncologie) Dr. B. (Bauke) de Boer: klinisch chemicus (bloedtransfusie en hemovigilantie, hematologie, hemostase en trombose, point-of-care testen [...]

29 09, 2018

Raad van toezicht

2022-02-03T14:19:51+01:0029 september 2018|

De raad van toezicht van Atalmedial houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie en het karakter van de stichting. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord bij het maken van keuzen door de raad van bestuur. De leden van de raad van toezicht zijn: Dhr. drs. W. van der Schoor, [...]

29 09, 2018

Raad van advies

2022-02-03T14:34:56+01:0029 september 2018|

Atalmedial heeft sinds 2011 een raad van advies. Deze raad vergadert drie tot vier keer per jaar en adviseert de raad van bestuur van Atalmedial over de inhoud en de kwaliteit van de dienstverlening. De raad van advies wordt gevormd door vertegenwoordigers van zowel de eerste als de tweede lijn. Eerste lijn dhr. Q. Morélis, huisarts te Amsterdam dhr. R. van Geldre, huisarts te Oegstgeest mw. M. Vergouwen, huisarts te Hoofddorp dhr. A. Göbel, huisarts te Amstelveen mw. I. Statius Muller, huisarts te Amsterdam mw. M. Nods, huisarts te Amsterdam dhr. G. Gerrit Boersma, huisarts te Haarlem Tweede lijn dhr. [...]

29 09, 2018

Raad van bestuur

2019-11-28T19:53:55+01:0029 september 2018|

Voorzitter raad van bestuur: Mw. dr. C.J. (Claudia) Pronk-Admiraal, MBA Lid raad van bestuur: Dhr. mr. P.A. (Peter) Kamsteeg, MBA         . ..  

Ga naar de bovenkant