Lees hier de informatie die betrekking heeft op het onderzoek “Urineonderzoek (dysmorfe erytrocyten)